<< Altres exposicions

Instal·lacions

2014

Pluja de cards

 Mil cards de colors suspesos amb fil de nylon i 64 peus de formigó, resina i escaiola
60 m x 10 m x 4 m aprox. Mides variables segons espai
Frontière : Le livre de la peau
Fort de Bellegarde, Le Perthús. FRANCE